Voksenopplæring

Voksne over 25 å som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, gratis karriereveiledning og dokumentasjon på egen kunnskap.

Følgende vilkå gir rett til voksenopplæring

  • Du er 25 å eller eldre
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende
  • Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring
  • Du er bosatt i Akershus
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge

På nettstedet til Veiledningssentrene i Akershus kan du lese mer om rettigheter, lese- og skrivevansker, realkompetanse og andre temaer tilknyttet voksenopplæring.

Timeplan 2016/17 (se egen fil)