Minoritetsspråklige


Ski videregående skole har to tilbud til minoritetsspråklige elever.

 

Hvem er minoritetsspråklige?

Du som har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk.

Hvem kan søke?

  • Du må stå i folkeregisteret i en Akershuskommune og ha gyldig oppholdstillatelse
  • Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende utdanning fra hjemlandet
  • Du må ha gjennomført grunnleggende norskopplæring
  • Nærmere informasjon finner du på vilbli.no

Opplæringstid

Ordinært har elever rett til 3 år videregående opplæring.

Ved behov kan du søke om et innføringsår for minoritetsspråklige før inntak til et ordinært Vg1 (forberedende Vg1). Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten.

Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. Dersom du har vedtak om særskilt språkopplæring, kan du ha rett til å bruke mer enn 3 år på opplæringen.

Minoritetsrådgiver

I tillegg til skolens rådgivertjeneste har vi fått en minoritetsrådgiver som er ansatt av IMDi etter regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensning av unges frihet (2013-2016). Hun har som hovedoppgave å bistå hele skolemiljøet - elever, lærere og foresatte.

Eksempler på spørsmål som elever kan komme til minoritetsrådgiverne med:

  • Problemer med venner
  • Konflikter med foreldre
  • Spørsmål rundt forlovelse og ekteskap
  • Frykt for tvangsekteskap
  • Bekymring for en venn eller venninne som er i en vanskelig situasjon
  • Frykt for vold.

E-post: ubah.aden@ski.vgs.no
Kontor: i E-bygget. Rom E218