Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Studiespesialisering Vg1

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høgskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet? Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å gjøre dette.

Fag- og timefordeling Vg1 – 30 uketimer:

Norsk - 4 timer
Engelsk - 5 timer
Fremmedspråk – 4 timer
Naturfag – 5 timer
Matematikk – 5 timer
Geografi – 2 timer
Samfunnsfag – 3 timer
Kroppsøving – 2 timer

Fremmedspråk

Vi tilbyr opplæring i fremmedspråkene:

  • Fransk, nivå 2
  • Spansk nivå 2
  • Tysk, nivå 2
  • Tysk, nivå 1

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen så fortsetter du med samme fremmedspråk på nivå 2 i Vg1 og Vg2.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen så begynner du med opplæring i tysk 1 og har dette språket på Vg1, Vg2 og Vg3.

Matematikk

Ved starten av Vg1 (første år) må du velge enten teoretisk (Vg1T) eller praktisk (Vg1P) matematikk. Ved skolestart på Vg1 gjennomfører vi en kartlegging i faget etterfulgt av en utprøving og endelig valg av matematikkvariant. Denne prosessen tar ca 4 uker fra skolestart og hjelper deg med å velge riktig.

Teoretisk matematikk

Faget vil være betraktelig mer krevende enn den praktiske varianten og tar i større grad for seg den matematiske teorien og utledningene som ligger til grunn for emnene. Du bør være fortrolig med matematikk fra ungdomskolen for å komme gjennom arbeidsmengden som kreves her. Emnene som tas opp er: tall og algebra, geometri, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Praktisk matematikk

Faget vil være mer praktisk vinklet i forhold til emnene som tas opp, og fokuserer dermed mer på hva matematikken kan brukes til. Emnene som tas opp, er: tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Veien videre i matematikk er som følger:

Les mer om utdanningsprogrammet Studiespesialisering på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Studiespesialiserende Vg1 på udir.no