Realfag Vg3

Realfag Vg3

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og mulighet til å fylle spesielle opptakskrav ved fordypning i matematikk og andre realfag. Det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter, f.eks innen realfag og medisin, og i naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Fag- og timefordeling Vg3 – 30 uketimer

Norsk – 6 timer
Historie – 4 timer
Religion og etikk – 3 timer
Kroppsøving – 2 timer
Programfag fra eget programområde – 10 timer
Valgfrie programfag – 5 timer

Programfag

Fagene bygger på programfagene fra Vg2.
For å få et vitnemål må du ha fordypning i to programfag fra eget programområde.

Informasjonsteknologi 2 (se egen fil)
Biologi 2 (se egen fil)
Fysikk 2 (se egen fil)
Geofag 2 (se egen fil)
Kjemi 2 (se egen fil)
Matematikk R2 (se egen fil)
Matematikk S2 (se egen fil)

Fagtilbudet kan variere noe fra skoleår til skoleår. Fagene settes i gang på bakgrunn av antall søkere. Det tas derfor forbehold om enkelte fag.

Valgfrie programfag

Du kan velge ett fag fra eget programområde eller fra programområde språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg tilbyr skolen topp- og breddeidrett (se egen fil).

Les mer om utdanningsprogrammet Studiespesialisering på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Studiespesialisering, programområde Realfag Vg3 på udir.no