Realfag Vg2

Realfag Vg2

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og mulighet til å fylle spesielle opptakskrav ved fordypning i matematikk og andre realfag. Det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter, f.eks innen realfag og medisin, og i naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Fag- og timefordeling Vg2 – 30 eller 32 uketimer

Norsk – 4 timer
Historie – 2 timer
Fremmedspråk – 4 timer
Kroppsøving – 2 timer
Matematikk – 3 timer eller 5 timer
Programfag fra eget programområde – 10 timer
Valgfrie programfag – 5 timer

Programfag

Informasjonsteknologi (se egen fil)
Biologi 1 (se egen fil)
Fysikk 1 (se egen fil)
Geofag 1 (se egen fil)
Kjemi 1 (se egen fil)
Matematikk R1 (se egen fil)
Matematikk S1 (se egen fil)

Fagtilbudet kan variere noe fra skoleår til skoleår. Fagene settes i gang på bakgrunn av antall søkere. Det tas derfor forbehold om enkelte fag.

Valgfrie programfag

Du kan velge ett fag fra eget programområde eller fra programområde språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg tilbyr skolen topp- og breddeidrett (se egen fil).

Les mer om utdanningsprogrammet Studiespesialisering på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Studiespesialisering, programområde Realfag Vg2 på udir.no