Studiespesialisering

Studiespesialisering passer for deg som liker å arbeide med teoretiske fag. Ved Ski vgs har utdanningsprogrammet studiespesialisering 6 klasser.

Med en slik bredde kan vi gi et variert tilbud til elevene på Vg2 og Vg3. Her kan du forberede deg til videre studier i et godt sosialt miljø sammen med faglig motiverte medelever.

 

 Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune

 

 Ved å velge studiespesialisering legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Det passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. Disse fagene blir kalt fellesfag. I løpet av Vg1 skal du velge programområde og programfag for Vg2. Dette vil styre valget ditt i Vg3.

Etter tre års fullført skolegang

Når du har fullført tre års skolegang og bestått eksamen, har du fått generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskole og universitet. Enkelte studier krever at du velger spesielle fag. Ved mange studier er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterene dine og programfagene du har valgt, som avgjør om du kommer inn på studiet du ønsker.

På Ski har vi

  • Godt læringsmiljø
  • Motiverte elever
  • Faglig flinke og engasjerte lærere
  • Flotte idrettsanlegg
  • Høy trivsel
  • Et godt miljø der elever trives
  • Gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter

Strukturen

Studiespesialisering får over 3 år med Vg1, Vg2 og Vg3. Fagene på Studiespesialisering er delt i fellesfag (obligatoriske) og programfag (valgte). Oppbyggingen av de enkelte årstrinn er som følger:

Fag

Vg1

Vg2

Vg3

Totalt

Fellesfag
(Obligatoriske fag på hvert årstrinn)

30

15

15

60

Felles programfag
(Programfag fra eget programområde)

10

10

20

Valgfrie programfag
(Programfag innenfor eget eller annet programområde)

5

5

10

Totalt

30

30

30

90

 

På Vg1 undervises det bare i fellesfag med til sammen 30 timer i uken. På Vg2 og Vg3 fortsetter du med 15 timer fellesfag hvert år, og bruker så de øvrige 15 timene til å velge retning og spesialisere deg. Du skal velge 3 fag av 5 timer, og kan velge mellom en rekke spennende programfag.

Spesielle tilbud

På utdanningsprogrammet studiespesialisering (SSP) har vi også spesialiserte tilbud som:

Les mer om utdanningsprogrammet Studiespesialisering på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Studiespesialisering på udir.no