Dans
Dans
Drama
Drama
Musikk
Musikk

Musikk Vg3

Som elev på programområdet Musikk får du utviklet dine musikalske ferdigheter, både praktisk og teoretisk, i et kreativt og spennende miljø.

Som musikkelev får du

 • Individuell undervisning i instrumenter og sang
 • Kor og samspill
 • Komposisjon og gehørtrening og musikkformidling
 • Konsertproduksjon og ledelse
 • Musikkhistorie og teori
 • Forestillinger og konsert på og utenfor skolen
 • Folkemusikkseminar på Ole Bull Akademiet på Voss
 • Spesialtilpassede musikkrom, musikkutstyr og lydstudio
 Østlandets Blad/Odd Inge Rand
Østlandets Blad/Odd Inge Rand

Fag- og timefordeling Vg3 – 35 uketimer

Fellesfag

Norsk – 6 timer
Historie – 4 timer
Religion og etikk – 3 timer

Programfag

Instrument, kor, samspill 2 – 5 timer (se egen fil)
Musikk i perspektiv 2 – 5 timer (se egen fil)
Ergonomi og bevegelse 2 – 2 timer (se egen fil)
Instruksjon og ledelse – 5 timer (se egen fil)

Programfag – 5 timer

Programfag – du kan velge ett av fagene:

 • musikk fordypning 2 (se egen fil)
 • fordypning matematikk R2 (se egen fil) eller matematikk S2 (se egen fil)
 • fordyping fremmedspråk (se egen fil)
 • obligatorisk fremmedspråk (dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen) (se egen fil)

Les mer om utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama, Musikk Vg3 på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama, programområde Musikk Vg3 på udir.no

 

Kontaktpersoner

Soltveit

Kurt Vidar Soltveit

Avdelingsleder MDD, trinnleder for Vg1, Vg2, Vg3 på MDD, ansvarlig for Voksenopplæringen

E-post Kurt.Vidar.Soltveit@ski.vgs.no

Inger Helen Sveum

Fagkoordinator i musikk

Saxofon

E-post Inger.Helen.Sveum@ski.vgs.no