Dans
Dans
Drama
Drama
Musikk
Musikk

Musikk Vg2

Som elev på programområdet Musikk får du utviklet dine musikalske ferdigheter, både praktisk og teoretisk, i et kreativt og spennende miljø.

Som musikkelev får du

  • Individuell undervisning i instrumenter og sang
  • Kor og samspill
  • Komposisjon og gehørtrening og musikkformidling
  • Konsertproduksjon og ledelse
  • Musikkhistorie og teori
  • Forestillinger og konsert på og utenfor skolen
  • Folkemusikkseminar på Ole Bull Akademiet på Voss
  • Spesialtilpassede musikkrom, musikkutstyr og lydstudio

Fag- og timefordeling Vg2 – 35 eller 37 uketimer

Fellesfag

Norsk – 4 timer
Historie – 2 timer
Samfunnsfag – 3 timer
Geografi – 2 timer
Fremmedspråk – 4 timer
Matematikk – 3 timer eller 5 timer (se egen fil)

Programfag

Instrument, kor, samspill 1 – 5 timer (se egen fil)
Musikk i perspektiv 1 – 5 timer (se egen fil)
Ergonomi og bevegelse 1 – 2 timer (se egen fil)
Musikk fordypning 1 – 5 timer (se egen fil)

Du kan ikke velge programfag på Vg2.

Les mer om utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama, Vg2 Musikk på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama, programområde Musikk Vg2 på udir.no

Kontaktpersoner

Soltveit

Kurt Vidar Soltveit

Avdelingsleder MDD, trinnleder for Vg1, Vg2, Vg3 på MDD, ansvarlig for Voksenopplæringen

E-post Kurt.Vidar.Soltveit@ski.vgs.no

Inger Helen Sveum

Fagkoordinator i musikk

Saxofon

E-post Inger.Helen.Sveum@ski.vgs.no