Musikk, dans og drama Vg1 [Hopp til innhold]

Dans
Dans
Drama
Drama
Musikk
Musikk

Musikk, dans og drama Vg1

Driver du med musikk, dans, drama på fritiden? Er du samtidig interessert i teoretiske fag? Da gir utdanningsprogrammet deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde og gi deg generell studiekompetanse.

Fag- og timefordeling Vg1 – 35 uketimer:

Norsk - 4 timer
Engelsk - 5 timer
Fremmedspråk – 4 timer
Naturfag – 5 timer
Matematikk – 5 timer
Musikk, dans, drama – 5 timer
Programfag musikk:

  • Musikk – 5 timer
  • Lytting – 2 timer

Programfag dans:

  • Danseteknikker – 5 timer
  • Bevegelse – 2 timer

Programfag drama:

  • Teaterensemble – 5 timer
  • Bevegelse – 2 timer

Fremmedspråk

Vil tilbyr opplæring i fremmedspråkene:

  • Fransk, nivå 2
  • Spansk nivå 2
  • Tysk, nivå 2
  • Tysk, nivå 1

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen så fortsetter du med samme fremmedspråk på nivå 2 i Vg1 og Vg2.
Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen så begynner du med opplæring i tysk 1 og har dette språket på Vg1, Vg2 og Vg3.

Matematikk

Ved starten av Vg1 (første år) må du velge enten teoretisk (Vg1T) eller praktisk (Vg1P) matematikk. Ved skolestart på Vg1 gjennomfører vi en kartlegging i faget etterfulgt av en utprøving og endelig valg av matematikkvariant. Denne prosessen tar ca 4 uker fra skolestart og hjelper deg med å velge riktig.

Teoretisk matematikk

Faget vil være betraktelig mer krevende enn den praktiske varianten og tar i større grad for seg den matematiske teorien og utledningene som ligger til grunn for emnene. Du bør være fortrolig med matematikk fra ungdomskolen for å komme gjennom arbeidsmengden som kreves her. Emnene som tas opp er: tall og algebra, geometri, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Praktisk matematikk

Faget vil være mer praktisk vinklet i forhold til emnene som tas opp, og fokuserer dermed mer på hva matematikken kan brukes til. Emnene som tas opp, er: tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Veien videre i matematikk:

Les mer om utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama Vg1 på udir.no

 

Kontaktpersoner

Soltveit

Kurt Vidar Soltveit

Avdelingsleder MDD, trinnleder for Vg1, Vg2, Vg3 på MDD, ansvarlig for Voksenopplæringen

E-post Kurt.Vidar.Soltveit@ski.vgs.no

Inger Helen Sveum

Fagkoordinator i musikk

Saxofon

E-post Inger.Helen.Sveum@ski.vgs.no

Stine Svensson Norheim

Fagkoordinator dans

Dans

E-post Stine.Svensson.Norheim@ski.vgs.no