Musikk, dans og drama [Hopp til innhold]

Dans
Dans
Drama
Drama
Musikk
Musikk

Musikk, dans og drama

Musikk, dans, drama (MDD) passer for deg som liker å arbeide med teoretiske fag, og kombinere dette med praktiske, kreative fag. MDD gir generell studiekompetanse og gjør deg kvalifisert til å søke ulike studier ved høgskoler og universiteter.

Ved Ski videregående skole har utdanningsprogrammet musikk, dans, drama 2 klasser.

Musikklinjen er et tilbud til deg som har spesiell interesse innen musikk. Det gir deg mulighet til å videreutvikle deg på ditt instrument og lære mye innen musikk generelt. Du får generell studiekompetanse og får oppleve skolehverdagen i et kreativt og inspirerende miljø. Tilbudet har 28 plasser per trinn.

Danselinjen er et tilbud til deg som har spesiell interesse innen dans. Det gir deg mulighet til å videreutvikle ditt talent og dine ferdigheter innen dansefaget. Du får generell studiekompetanse og får oppleve skolehverdagen i et kreativt og inspirerende miljø. Tilbudet har 14 plasser per trinn.

Foto: Daniel Gauslaa/Østlandets Blad

Dramalinjen er et tilbud til deg som har spesiell interesse innen dramafaget. Det gir deg mulighet til å videreutvikle din kunnskap og dine ferdigheter innen teaterfaget. Du får generell studiekompetanse og får oppleve skolehverdagen i et kreativt og inspirerende miljø. Tilbudet har 14 elevplasser per trinn.

Etter tre års fullført skolegang

Når du har fullført tre års skolegang og bestått eksamen, har du fått generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskole og universitet. Enkelte studier krever at du velger spesielle fag. På MDD kan du få fordypning i matematikk, men ingen andre fag som kreves for spesiell studiekompetanse. Ved mange studier er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterene dine og programfagene du har valgt, som avgjør om du kommer inn på studiet du ønsker.

På Ski vgs har vi

  • Godt læringsmiljø
  • Motiverte elever
  • Faglig flinke og engasjerte lærere
  • Spennende ekskursjoner knyttet til opplæringenHøy trivsel
  • Et godt miljø der elever trives
  • Gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter

Strukturen

MDD går over 3 år med Vg1, Vg2 og Vg3. Fagene på MDD er delt i fellesfag (obligatoriske), felles programfag (obligatoriske fag innenfor eget område) og valgfrie programfag (valgte fag). Oppbyggingen av de enkelte årstrinn er som følger:

 

Fag

Vg1    

Vg2    

Vg3    

Totalt

Fellesfag
  (Obligatoriske fag på hvert årstrinn)

23

18

13

54

Felles programfag
  (Programfag fra eget programområde)

5

12

17

34

Valgfrie programfag
  (Programfag innenfor eget eller annet programområde)

7

5

5

17

Totalt

35

35

35

105

 

På MDD er det kun er på Vg3 du kan velge 5 timers programfag. De øvrige årene er opplæringsløpet fastsatt ut fra skolens eget fagtilbud.

Inntak

Akershus fylkeskommune har bestemt at inntil halvparten av Vg1-elevene tas inn på grunnlag av karakterene fra ungdomsskolen. Den andre halvparten tas inn på en kombinasjon av karakterer og ferdigheter basert på opptaksprøven. Opptaksprøven i musikk avholdes i mai måned på Ski videregående skole og avvikles i løpet av èn dag. Du kan kun delta på opptaksprøve innenfor en av disiplinene. Her finner du mer informasjon om opptaksprøven:

  • Opptaksprøven på musikk (se egen fil)
  • Opptaksprøven på dans (se egen fil)
  • Opptaksprøven på drama (se egen fil)

Les mer om utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama på vilbli.no

Se læreplaner for utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama på udir.no

 

Kontaktperson

Soltveit

Kurt Vidar Soltveit

Avdelingsleder MDD, trinnleder for Vg1, Vg2, Vg3 på MDD, ansvarlig for Voksenopplæringen

E-post Kurt.Vidar.Soltveit@ski.vgs.no

Tlf: 64913702