Pedagogisk profil

Vårt mål er at elevene våre skal bli den beste versjonen av seg selv

Vi vil være en skole hvor elevene

  • opplever glede ved å lære
  • er aktive i læringsprosessen
  • bidrar til god læring i fellesskap
  • blir inspirert til å tenke nytt og kreativt
  • tar vare på hverandre
  • blir verdsatt for aktivitet og engasjement
  • blir sett og respektert