Møter for foresatte

Ved Ski videregående skole legger vi til rette for to møter for foresatte i Vg1 og ett møte for foresatte i Vg2.

I Vg1 har vi ett møte i september der vi orienterer foresatte om skolen og arbeidsmåtene våre samt gir en kort innføring i valg av programfag. I tillegg er det en samling med kontaktlærer. I januar har vi et møte der vi orienterer om fagvalget. Vi har også et kort møte med kontaktlærer og deretter er det mulighet for samtale med både kontaktlærer og faglærere.

For Vg2 arrangerer vi ett møte for foresatte i begynnelsen av oktober. På dette møtet gir vi orientering om fagvalg. Det blir også mulighet for samtaler med kontaktlærer og faglærere.

Oppfølging av fravær

Dersom en elev under 18 år har udokumentert fravær vil vi varsle foresatte når fraværet er på 5 dager eller 10 timer. Dersom fraværet stiger, vil det varsles etter hvert som fraværet øker. Hensikten er at foresatte og elev kan ha dialog om fraværet til eleven. I noen tilfeller vil kontaktlærer også innkalle elev og foresatt for en samtale om fravær og skolegang.

Varsel om IV (ikke vurdering) og nedsatt orden/atferd

Foresatte til elever under 18 år skal varsles dersom det er fare for at eleven ikke vil få karakter i faget (ikke vurdering) eller hvis det er fare for at karakteren i orden eller atferd kan bli satt ned. Varselet skal sendes ut i så god tid at eleven har anledning til å forbedre seg. Faglærer sender ut varsel om IV til foresatte. Kontaktlærer sender ut varsel om nedsatt karakter i orden eller atferd.