Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Produksjoner fra DKS Akershus er delt inn i seks kunstfelt, samt en crossover-kategori:

  • Musikk
  • Film
  • Kulturarv
  • Litteratur
  • Visuell kunst
  • Scenekunst
  • Crossover

Se kalenderen for når arrangementer skal finne sted.