Lokaler og beliggenhet

Ski videregående skole ligger ca. 10 minutters gange vestover fra Ski sentrum

Ski er et knutepunkt for offentlig kommunikasjon, og det er hyppige togavganger i retning nordover mot Oslo, og sørover mot Moss. Dessuten finnes et godt busstilbud til og fra Ski.

For å finne ut hvordan du kommer til skolen, kan søke på Ruter .

Besøksadresse:
Gymnasveien 6
1400 Ski

Postadresse:
Ski videregående skole
Postboks 124
1401 Ski

Telefon:
64 91 36 00

E-post: post@ski.vgs.no