PC

PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.
  • Du kan ikke basere deg kun på nettbrett, ettersom det ikke fungerer med alle systemene ved skolen. Alle elever må derfor ha en PC eller MAC, men det er tillatt å bruk nettbrett i tillegg, dersom du ønsker det. Nettbrett er derimot ikke tillatt på prøver, tentamen eller eksamen.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

På noen av utdanningsprogrammene brukes programvare som bare fungerer på enten PC eller Mac. Noe programvare krever en kraftig PC eller Mac. Skolen har utlånsutstyr til bruk på skolen for deg som ikke kan bruke programvaren på din egen datamaskin. Tabellen under viser hva slags datamaskin du bør ha dersom du ønsker å benytte din egen datamaskin framfor å låne utstyr av skolen.

Studiespesialisering
PC eller MAC

Musikk
PC eller MAC

Dans og Drama
PC eller MAC

Idrett
PC eller MAC

Elever med lese- og skrivevansker
Elever med lese- og skrivevansker får tilbud om å legge inn programvaren CD-ord. Dersom du trenger denne programvaren, anbefaler vi at du bruker/kjøper PC, ettersom CD-ord ikke finnes til MAC. Det finnes en tilsvarende programvare til MAC (Into Words), men den er ikke like god som CD-ord. Vi gjør også oppmerksom på at lydbøker fra Stadped ikke fungerer på MAC.

Her finner du elev-pc-brosjyren