Lån og stipend

Er du elev eller lærling i vanlig videregående opplæring, kan du ha rett til ulike stipend og lån.

Hvor mye du kan få, vil blant annet avhenge av:

  • hvilken utdanning du tar
  • inntekten og formuen til forsørgerne dine
  • eventuell egen trygd, pensjon eller lærlinglønn
  • om du bor sammen med foreldrene dine eller for deg selv
     

Utstyrsstipend

Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får stipend til nødvendig utstyr i opplæringen. Husk at du må søke om dette.

Studielån

Studielån er rentefritt mens du er i utdanning.

Det blir ikke regnet renter av studielån så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

Søknadsfrister

Fristen for å søke støtte er 15. november for høsten og 15. mars for våren.

Se mer informasjon på Lånekassens sider.