Skolen ønsker å bidra til at du som elev får klarhet i og innsikt i spørsmål som angår din egen utdanning og framtidig yrkesvalg.
Informasjonen og veiledningen som tilbys i løpet av de tre årene ved Ski videregående skole vil skape et grunnlag for reflekterte og selvstendige valg av egen utdanning og/ eller yrke.

Skolen tilbyr

  • informasjon om fagvalg og veien videre
  • gruppeveiledning og individuell veiledning i forbindelse med fagvalg og veien videre
  • besøk fra eksterne foredragsholdere og informanter
  • besøk på utdanningsmesse for elever på Vg2

Under faget Karriere på It`s learning kan du finne nyttig informasjon og relevante lenker knyttet til temaet karriereveiledning. Alle skolens elever har tilgang til faget.