Sosialpedagogisk rådgivning

Trond Hilmo og Lilleba Nilssen er sosialpedagogiske rådgivere.

Sosialpedagogisk rådgivning innebærer:

Oppfølging av enkeltelever, herunder utarbeidelse av IOP (individuelle opplæringsplaner), samarbeid med kontaktlærer, kontakt med foresatte, med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og OT (oppfølgingstjenesten) samt eventuelt med andre instanser utenfor skolen.

Oppfølgingsansvar for enkeltelever med IOP også når det gjelder individuell yrkes- og utdanningsveiledning

Bistå kontaktlærer og faglærer i arbeidet med enkeltelever eller grupper ved behov for å utvikle et godt læringsmiljø i gruppene

Delta i Pedagogisk gruppe (skolens spesialpedagogiske team).

Rådgiverne har taushetsplikt overfor foreldre, lærere og andre.