Rådgivertjenesten


Karriereveileder Renate Dancke: Renate.Dancke@ski.vgs.no Tlf: 64913674
  
Sosialpedagogisk rådgiver Trond Hilmo: trond.hilmo@ski.vgs.no Tlf: 64913613

Sosialpedagogisk rådgiver Lilleba Nilssen: lilleba.nilssen@ski.vgs.no Tlf: 64913619

Eksterne lenker

Nyheter

Eksamen

Skriftlig eksamen avlyses

26.03.2020

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020

Les saken

Unge folk gåtur

Barn, unge og corona - og holdningsskapende arbeid i hjemmet

19.03.2020

Nordre Follo-kommune har bedt om at det blir sendt ut en melding til alle elever, foreldre og foresatte med et tydelig budskap om at alle må følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for aktivitet og Korona.

Les saken

Medisinsk kors

Skolehelsetjenestens tilbud

16.03.2020

I denne tiden med stengt skole kan du likevel komme i kontakt med skolehelsetjenesten. Mer informasjon finner du her

Les saken