Helsetjenester

Helsesykepleier og fysioterapeut

Skolehelsetjenesten holder til i underetasjen ved skapene og her jobber Hege Kråkenes, helsesykepleier og Anna Maria Ekløf-Flugstad, fysioterapeut.

Vi er til stede:

Mandag: kl.09.00-11.00/13.00 helsesykepleier Hege
Tirsdag: kl. 09.00 - 15.00 helsesykepleier Hege
Onsdag: kl.09.00-13.00 fysioterapeut Anna
kl. 11.00-13.00/15.00 helsesykepleier Hege
Torsdag kl.09.00-15.00 helsesykepleier Hege
Fredag kl 09.00-15.00 helsesykepleier Hege

Avspenningsgruppe med fysioterapeut Anna hver onsdag kl 12.05-12.45

Skolehelsetjenesten er gratis og vi har "drop-in", det vil si at du ikke trenger å bestille time hos oss. Du får ikke fravær fra undervisningen og de ansatte ved skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Send oss gjerne en sms eller e-post - eller kom innom!

Helsesykepleier:
Hege Kristin Kråkenes    Tlf. 46 89 74 63 HegeKristin.Krakenes@ski.kommune.no

Fysioterapeut:
Anna Eklöf-Flugstad    Tlf. 95 81 42 31

Skolehelsetjenestens oppgaver

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende.

Vi tilbyr individuelle samtaler, grupper og klassebesøk.

Ulike tema: psykisk og fysisk helse, ernæring, stress, angst, egenomsorg, identitet, seksualitet, ensomhet, sorg, vold, rus, overgrep, prevensjon, kjønnssykdommer, graviditetstest, abort, søvn, aktivitet, avspenning, grenser og russ

Vi deltar i tverrfaglig møter og samarbeider med skolen, foresatte, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevernet, BUP (barne- og ungdomspsykiatri), fastlege og andre ved behov.

Fastlegen benyttes ved sykdom.

Ved akutt sykdom/skade kontakt legevakt på telefon 116117 eller ambulanse 113

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til ungdom mellom 13 – 20 år

Her jobber helsesykepleiere, psykisk helsearbeider og lege.

Åpent hver onsdag fra kl 14.00 – 17.00.
Adresse: Kirkeveien 3 (helsestasjonen i Ski, ved rådhuset).
Tlf 901 24 167 epost: hfu@ski.kommune.no

Ingen timebestilling.

 

Til deg som er russ i 2019
 

Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom i alderen 17-19 år til å vaksinere seg mot meningokokksykdom (hjernehinnebetennelse). Spesielt ungdom som skal delta i russefeiring har høy risiko (se informasjonsbrev i filvedlegget på denne siden).

Skolehelsetjenesten tilbyr å sette vaksine mot hjernehinnebetennelse på skolen og har satt av to dager i januar til vaksinering.

Påmelding skjer ved forhåndsbetaling innen 14. november 2018.

Pris kr 400,-

Vi ønsker at betaling helst skjer via ViPPS. Kvittering må fremvises ved påmelding.

Vipps 97237   (Helsestasjon for ungdom Ski)

«Vare» Meningokokkvaksine. Merk med navn og skole

Husk eksakt beløp ved kontanter

 

Påmeldingsdag: Torsdag 08.11.18 i midttimen, og tirsdag 06.11.18 i midttimen.

Vi har satt av to vaksinasjonsdager:

Onsdag 12. desember og onsdag 19. desember kl 11.20-12.50.

STED: Ski videregående skole, skolehelsetjenesten

Vi setter vaksinen gratis.

 

Ta kontakt med helsesykepleier ved spørsmål eller send mail:

hegekristin.krakenes@ski.kommune.no
Mob 46 89 74 63