Elevrådet

Elevrådet består av tillitselevene fra samtlige klasser på skolen

Elevrådet har følgende oppgaver:

  • arbeide med elevenes arbeidsforhold, trivsel og velferd
  • gi uttrykk for elevenes interesser overfor skolens ledelse og være et rådgivende organ for rektor og skoleutvalget
  • gjennomføre Operasjon Dagsverk (OD)
  • samarbeide med elever fra andre skoler gjennom Elevorganisasjonen i Norge (EO)
  • organisere arbeidet gjennom flere komiteer
    (Rettighetskommiteen Sosialkommiteen Økonomikommiteen Temadagkomiteen OD-kommitèen)


Elevrådet kan kontaktes på elevrad@ski.vgs.no.

Kontaktperson

Elevråd Ski vgs

E-post elevrad@ski.vgs.no