Krafttak mot kreft 2019

Onsdag trår elevene på alle klassetrinn til for å samle inn penger til kreftsaken

Onsdag ettermiddag skal elever fra alle klassetrinnene ved skolen samle inn penger til kreftsaken. Der målet i fjor var å samle inn til forskning på senskader etter sykdommen, er det i år fokus på å få inn midler til å forske mer på krefttyper med lav overlevelse. Ifjor samlet elevene inn 106.200 kroner. I år håper man å samle inn minst like mye og gjerne mer.

Vår egen tidligere elev, Danish Munir, er nå skolekoordinator for Kreftforeningen, og besøkte skolen for å informere om aksjonen.

Østlandets Blad var på plass og har laget en reportasje fra informasjonsmøtet.

Vi håper bøssebærerne blit tatt godt imot!

 

Ingressfoto: Stig Erlend Persson/Østlandets Blad