UNGdataundersøkelsen

Her finner du informasjon til foresatte angående UNGdataundersøkelsen som skal gjennomføres i uke 9

Foresatte som ikke ønsker at barnet deres under 18 år skal delta, gir beskjed til kontaktlærer eller til skolens administrasjon innen utgangen av uke 5.

For ytterligere informasjon om undersøkelsen, se vedlegg.