NUSS-studien 2018-2019

Vår skole har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie for å se på ungdoms sårbarhet for smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en sjelden, men veldig alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterien. Ungdommer har økt risiko for denne sykdommen. Smittsom hjernehinnebetennelse kan i stor grad forebygges ved vaksinasjon. 

Vår skole har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie for å se på ungdoms sårbarhet for smittsom hjernehinnebetennelse. Her er Folkehelseinstituttets informasjonsskriv om studien. Informasjonsskrivet ligger også vedlagt som PDF. Vi trenger din hjelp til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse!

Hvis du er 16 år eller eldre, er det du som ungdom som selv må samtykke til deltagelse. Hvis du ønsker å delta i studien trykker du på denne lenken https://skjema.uio.no/nusssamtykke16-19 hvor du logger inn ved hjelp av MinID.

Når du har samtykket trykker du på følgende lenke for å besvare spørreskjemaet https://skjema.uio.no/nusssporreskjema16-19.

Ungdom under 16 år må ha tillatelse fra foresatte for å delta i studien. Hvis du er under 16 år og ønsker å delta kan du eller dine foresatte ta kontakt med skolen for å få tilsendt samtykkeskjema for foresatte.

Frist for påmelding til NUSS-studien er torsdag 13.september 2018. Undersøkelsesdag er Onsdag 10 oktober og foregår i skolens lokaler v/Helsesøsters kontor.

Mer informasjon fins også på studiens hjemmeside https://www.fhi.no/studier/nuss-studien/ .

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med skolen eller en av kontaktpersonene ved Folkehelseinstituttet: Sara Viksmoen Watle, overlege og stipendiat (telefon 21076906 eller e-post SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no) / Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker og prosjektleder (telefon 21076526 eller e-post Lisbeth.Ness@fhi.no).