Skolestart 2019/20 - Velkommen til Ski videregående skole! Mer informasjon finner du her

Alle klasser begynner kl. 08.30.

  • Alle Vg1 elever møter i Auditoriet.
  • 0FM elever møter i konsertsalen.
  • Vg2 og Vg3 elever møter kontaktlærer direkte i klasserom.

Klasselistene for Vg1 henges opp ved skolens hovedinngang torsdag 15.08. kl. 12.00.

Merk!
Informasjonsmøte til foreldre og foresatte finner sted i Auditoriet.

Møte for foreldre og foresatte til elever i Vg1: tirsdag 20.08.19, kl. 18.00 for Studiespesialisering, og kl. 19.00 for Musikk, dans, drama og idrettsfag.

Møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2: tirsdag 27.08.19, kl. 18.00 for Studiespesialisering, og kl. 19.00 for Musikk, dans, drama og idrettsfag.

Innkalling foreldremøte Vg 2 høst 2019.2