Valgdebatt 2017

Det nærmer seg stortingsvalget 11. september, og tradisjonen tro kom de politiske partiene til Skihallen for å holde valgdebatt for våre elever

Det var trangt om plassen i dag da alle elevene møtte i Skihallen for å høre de forskjellige politiske partiene presentere seg. Panelet besto av disse partiene: Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet, Liberalistene, Kystpartiet og Pensjonistpartiet. Som tidligere var det mest yngre representanter fra partiene som satt i panelet, med unntak av Pensjonistpartiets representant som noen av oss har møtt tidligere.

Politikerne var engasjerte, og utnyttet tiden de hadde til rådighet, og mange ønsket nok å utdype synspunktene sine mer enn taletiden tillot. Noen av elevene hadde forberedt spørsmål, og temaer som ble tatt opp av elevene var blant annet innvandring, abort og skatt.
Andre temaer det ble satt på dagsorden var skole, frihet, omsorg for eldre og vanskeligstilte, miljø, og skattelette. To ganger ble lærernes viktige rolle fremhevet, noe som frembragte stor applaus. Mye applaus høstet også vår tidligere elev Nicolas Wilkinson (SV) da han sang et politisk budskap mot slutten, noe Høyres representant også gjorde.

Da debatten var over, kunne alle som ville besøke Valgtorget med forskjellige stands rundt i lokalet, og hente informasjonsmateriell m.m. derfra.