Husk å levere alle bøkene innen fristen!

Alle lærebøker, og alle bibliotekbøker, må være levert innen utgangen av 22. juni!

Elevene leverer etter en oppsatt plan for å sikre en god gjennomføring. Dere får beskjed av kontaktlærer når akkurat deres klasse skal levere.

Det er svært viktig at alle lærebøkene, og alle "vanlige" bibliotekbøker, blir levert innen utgangen av 22. juni. Bøkene skal leveres på biblioteket. Det skal ikke gjøres avtaler med lærere om unntak fra denne regelen. Hvis det i ekstraordinære tilfeller må gjøres noe unntak, må det avtales direkte med bibliotekar.

Elevene skal levere bøkene etter en oppsatt plan. Kontaktlærer gir beskjed til sin klasse om når de skal levere.

Husk også at det er den personen som opprinnelig lånte boka, som er ansvarlig for den. Hvis du leverer boka til en medelev isteden for din egen, vil du fortsatt skylde skolen den boka du opprinnelig lånte.
Det må betales erstatning for skadete/manglende bøker.