Nytt flygel

I dag var en stor dag for musikkavdelingen, da skolens nye flygel kom på plass

Skinnende blankt og flott var det, og godt innpakket for ikke å få en eneste ripe i lakken under transporten.

Musikkavdelingen har i flere år ønsket seg et nytt flygel. Det gamle har tjent skolen godt, men er fra 1999, og har dermed vært svært mye i bruk gjennom årene. Fra nå av blir dette stående i kantinen.
Det er Oslofirmaet Hellstrøm Flygel og Piano AS som har levert instrumentet. Musikklærere Roy Powell og Haldor Mæland har vært i Tyskland på fabrikken som lager Bechstein pianoer og flygeler, sammenlignet instrumenter, og valgt ut akkurat dette, så det ligger en nøye prosess bak. Klangen er upåklagelig.

"Det er en stor heving av kvaliteten", sier avdelingsleder Kurt Soltveit, trygg på at skolen nå har et førsteklasses instrument i Konsertsalen. "Det gamle Yamahaflygelet har også vært godt, og dermed er det hyggelig at det nå kan brukes i kantinen". Han legger til at det blir en ikke ubetydelig slitasje gjennom årene på et instrument som er så mye i bruk, og av et stort antall forskjellige utøvere. Bechstein har produsert siden 1853 og holder solid tysk kvalitet. "Vi har ønsket oss nytt flygel i rundt fem år, men det er en stor investering. Nå var imidlertid muligheten her, så vi er kjempefornøyd med å ha fått det klart til bruk i Konsertsalen nå", avlutter Soltveit.