Velkommen tilbake på skolen!

Regjeringen har besluttet at alle elevene skal tilbake på skolen. Det er en god nyhet, og vi gleder oss til å se dere igjen! Det er viktig at alle elever leser denne artikkelen nøye, da den inneholder viktig informasjon!

Til alle elever på Ski vgs

Velkommen tilbake på skolen

Regjeringen har besluttet at alle elevene skal tilbake på skolen. Det er en god nyhet, og vi gleder oss til å se dere igjen! Dere skal alle få være jevnlig, fysisk tilstede på skolen framover, men alle elever kan ikke komme tilbake samtidig fordi vi må ta nødvendige smittevernhensyn. Vi må derfor organisere opplæringen på en ny måte, og dette vil sette sitt preg på den nye skolehverdagen vår. Det er derfor viktig at du leser denne informasjonen nøye.

Organisering av skoledagen

Skoledagene på skolen vil være organisert på en ny måte. Ett trinn vil være på skolen av gangen. Første skoledag på skolen for Vg3 er tirsdag 12/5, Vg2 onsdag 13/5 og Vg1 torsdag 14/5. De elevene som ikke er på skolen har digital opplæring hjemme. Se vedlagte plan for mai måned. Første dagen du er tilbake på skolen møter du kontaktlæreren din i klasserommet kl. 08.00.

Når du er på skolen gjelder følgende:

• Hver klasse har to faste klasserom. Klassens elever fordeles på disse to klasserommene med en fast pult. Du vil få beskjed fra din kontaktlærer om hvilket klasserom du skal være i.
• Første dagen på skolen får du tildelt en pult. Dette er din faste pult fremover, som du sitter ved i alle fag/timer på skolen.
• Undervisning foregår etter timeplanen (med enkelte tilpasninger?).
• Timene i fellesfag/klassefag gjennomføres med faglærer på klasserommene.
• Timene i programfag/gruppefag gjennomføres med faglærer på Teams. Du sitter da på din faste pult i klasserommet, og deltar i opplæringen digitalt.
• Husk nødvendig utstyr, spesielt PC og øretelefoner. Det er ikke lov å låne utstyr av andre.
• Aktiviteter i forbindelse med kroppsøving vil foregå ute. Elevene har ikke tilgang på garderobe/dusj. Mer informasjon vil du få direkte fra faglærer.
• Organiseringen og gjennomføringen av de praktiske fagene på idrettsfag og MDD vil du få informasjon om direkte fra faglærer.
• I pauser/fritimer/friminutt er du enten ute eller sitter ved pulten din. Skolens fellesområder inne i bygningene er stengt.
• I pauser/friminutt er det viktig at du forholder seg til de smitteforebyggende tiltakene som tilrådes gjennom skoledagen. (Se nedenfor)
• I pauser/fritimer/friminutt er det viktig at du kun er sammen med elevene som sitter i samme klasserom som deg.
• Husk å holde minst 1 m avstand til alle medelever. Unngå direkte fysisk kontakt slik som håndhilsning og klemming.
• Skolens kantine vil ikke være åpen. Husk derfor å ta med matpakke.
• Husk at du er på skolen (offentlig sted) og ikke hjemme i eget hus.
• Du kommer på skolen når skoledagen starter og reiser hjem ved skoledagens slutt. Ikke opphold deg på skolen utenom skoletiden.
• Elevene oppfordres til å følge nasjonale retningslinjene for kollektivtransport.

NB! Alle heldagsprøvene skal gjennomføres digitalt. Du møter ikke på skolen de dagene det er heldagsprøve. Elevene gjennomfører prøven hjemme via PC. Nærmere informasjon om heldagsprøven i hvert enkelt fag får du direkte fra faglærer. 

 

Smitteforebyggende tiltak:

Det er viktig å gjennomføre smitteforbyggende tiltak gjennom skoledagen:

• God håndhygiene

Elever og ansatte skal vaske hendene når de kommer til skolen, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider. Desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Bruk av håndsmykker skal unngås. Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.


• God hostehygiene

Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når du hoster eller nyser. Husk å vaske hendene etter hosting/nysing.


• Hold avstand

Elever og ansatte skal holde minimum 1 meter avstand. Vi kan passere hverandre og oppholde oss kortvarig nærmere andre enn 1 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst 1 meter også ved kortere kontakt. Direkte fysisk kontakt slik som håndhilsning og klemming skal unngås.

Når kan elever møte på skolen?

• Når du ikke har symptomer på sykdom.
• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan du møte opp dersom du har vært symptomfri i 1 døgn.
• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan du møte på skolen som normalt. Du skal imidlertid gå hjem dersom du får symptomer.
• Har du typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan du møte på skolen.
Det er helsetjenesten som gir råd, etter gitt råd av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen
Ski videregående skole

Klaus Ackermann
kst.rektor