Ny informasjon vedrørende opptaksprøver til MDD

Det er viktig at dere som har søkt dere til 1. klasse MDD leser denne informasjonen

Til dere som har søkt 1. klasse MDD til høsten.

Vi ønsker å gjennomføre opptaksprøvene også i år, men denne gangen blir det digitalt pga den spesielle situasjonen med koronaviruset.

Dere skal levere digitalt en video, der dere spiller (hovedinstrument eller sang), eller danser, eller viser oss en teatermonolog.

Fristen for å levere er mandag 25. mai. Kl. 23.55.

Vi jobber fremdeles med den tekniske løsningen på hvordan dette skal leveres digitalt.
Dere vil få en mail i neste uke (uke 19), der det vil stå mer konkret hva dere skal gjøre, og hvordan dere skal levere. Mailen blir sendt til den e-posten dere oppga når dere søkte. Om dere ikke mottar mail, så sjekk også "søppelposten" før dere tar kontakt med skolen.

(PS. Dere som har søkt dans på Edvard Munch, blir også invitert).

12.05.20: 

Nå er invitasjonen sendt ut til alle som har MDD  som sitt 1.valg.
Om du ikke har fått e-post, ta kontakt med skolen. Men sjekk søppelposten først.


Mvh

Kurt Soltveit
Avd. leder MDD Ski vgs