Hjelpetjenester

Noen kan oppleve påsken som en vanskelig tid. Her finner du nyttige telefonnummer og andre måter du kan komme i kontakt med ulike hjelpetjenester på

Her kan du finne diverse telefonnummer, snapchat og e-post til hjelpetjenester og vakttelefoner for elevene i de forskjellige kommunene (og nasjonalt) i påsken.

Det er miljøarbeiderne på de forskjellige skolene som har samlet sammen telefonnummere til sine egne kommuner slik at vi kan gi et tilbud til så mange elever som mulig.