Skriftlig og muntlig eksamen avlyses

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående skole våren 2020

 Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst.
Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

21.04.20: Regjeringa har avgjort at alle munnlege, munnleg-praktiske og praktiske eksamenar i vidaregåande skule vert avlyst våren 2020. Det kjem fram i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet