Barn, unge og corona - og holdningsskapende arbeid i hjemmet

Nordre Follo-kommune har bedt om at det blir sendt ut en melding til alle elever, foreldre og foresatte med et tydelig budskap om at alle må følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for aktivitet og Korona.

Ungdom må ha steder for aktivitet - da skoler er stengt. Møteplasser er spesielt viktig i tiden nå.

Organisert aktivitet i større grupper er ikke tillatt. Folkehelseinstituttet anbefaler 1-2 kamerater eller aktivitet med familien.

Som elev, forelder og foresatt er det av stor betydning at det skjer et holdningsskapende arbeid i hjemmet slik at anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er forstått og blir praktisert.