Skolen har redusert bemanning. Åpningstiden er inntil videre fra kl 0900 til kl 1500.