Invitasjon til foreldremøte Vg1

Skolen inviterer foreldre/foresatte til elever i Vg1 til informasjonsmøte onsdag 29.01.20, kl. 18.00

Hensikten med møtet er å gi informasjon om prosess og rutiner knyttet til valg av programfag på Vg2 og Vg3. Dere vil også få anledning til å møte kontaktlærer og ha samtaler med faglærere.

PROGRAM          

Kl. 18.00 – 18.45    Felles møte i auditoriet for SSP mens MD og ID møter i konsertsalen

Kl. 18.45 – 19.15   Klassemøte med kontaktlærer, se romplan under

Kl. 19.15 – 21.00   Samtale med faglærere

Aktuelle lærere er tilgjengelige for samtaler. Det har tidligere vært sendt ut skjema på papir hvor foreldre/foresatte kunne fylle ut skjema med hvilke lærere de ønsker å snakke med. Eleven kan gjerne delta.                                                                                                 

I foajeen vil det være ressurspersoner til stede som kan svare på spørsmål om fagvalg og yrkesveiledning. Her vil elevene også ha salg av kaker og kaffe.

Skolen har begrenset med parkeringsplasser, men parkeringsplassene ved Ishallen kan benyttes.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Klaus Ackermann
Konstituert rektor