Stort oppmøte på TUBU-torget

Elever og gjester fylte foajeen i formiddagstimene i går, da TUBU-prosjektet ble avsluttet

Bærekraftstorget markerer slutten på syv uker med tverrfaglig prosjektarbeid om bærekraftig forbruk for sju Vg1-klasser ved Ski videregående skole. Fag som har vært involvert i arbeidet er engelsk, geografi, naturfag, norsk og samfunnsfag. De nye læreplanene er varslet å legge mye større vekt på tverrfaglig fordypninsarbeid enn det som har vært vanlig i norsk skole - for å styrke dybdelæring i skolen. Skoleforskere ved NMBU bruker Ski videregående skole som et case i studiet av slikt læringsarbeid. 

Hver gruppe har studert et valgt produkt, fra råvarestadium til ferdig produkt, og til det blir kastet/gjenvunnet. Det har vært en svært lærerik og interessant prosess for deltakerne. Vi omgir oss med hundrevis av produkter hver eneste dag, og det er ikke så ofte en tenker over hvor en gjenstand kommer fra, hvor mye produksjonen av den har belastet miljøet, hvor mye transport som er involvert (da et produkt betår av svært mange individuelle deler som alle skal fraktes før de settes sammen), og hvor det blir av det når vi som forbrukere er ferdig med det. Produktene og produksjonsprosessen skulle sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål.

TUBU-torget ble formelt åpnet ved snorklipping. Det var Siv Henriette Jacobsen, nåværende fylkesvaraordfører i Østfold, og blivende fylkesråd for rådsområdet utdanning og kompetanse i det nye Viken fylke, som klippet snoren. Rektor holdt en innledning, og deretter var det tid for å kikke på alle stands'ene som elevene hadde satt opp, som hver presenterte sitt prosjekt. Levisbukser, Friele kaffe, Ilse Jacobsen gummistøvler, Uggs, tannbørster og kulepenner var noe av det som har vært gjenstand for grundig analyse de siste syv ukene.

Jeg snakket med noen av elevene om erfaringene underveis.

Bord nr. 38, Ilse Jacobsen gummistøvler.

- Har dette prosjektet gjort noe med dere som forbrukere?

Ja. Vi har lært at det er viktig å vite hvor ting kommer fra, og konsekvensene av våre kjøp. Dessuten vet vi nå mye mer om arbeidsforholdene i lavkostland. Og naturligvis mer om råvarene som har inngått i "vårt" produkt.

Bord nr. 4, Twinings te.

- Hvorfor valgte dere dette produktet?

Det har vært mye snakk om kaffe og kaffeproduksjon de senere årene. Derfor tenkte vi at vi skulle undersøke hvordan det er med det vanligste alternativet til kaffe, nemlig te. Vi ble ekstra interessert da vi leste at det var funnet spor av plantevernmidler i te for noen år siden.

Noen grupper hadde også gode eksempler på videre bruk, etter at produktets hovedfunksjon er over. Bord nr. 30, Makeover, hadde med symaskin i foajeen, og hadde hengt opp en kjole som var sydd av en gammel snekkerbukse. Bord nr. 26, Treepop, hadde laget kjærlighet på pinner, hvor det var et plantefrø inne i kjernen. Når godteriet var nesten ferdig spist, kunne man stikke pinnen ned i jorda, vanne, og en ny plante ville spire. Innovativt!

Fra kl. 12 til 13 holdt juryen som skulle vurdere arbeidene, møte. Jurymedlemmene var Hilde Karin Kløvfjell (AFK), Øyvind Solum (Viken), Siv Henriette Jacobsen (Viken), Madeleine Solstad (FN-Sambandet), Ida Berge (FN-sambandet), Sanne Skjørland (Ungt Entreprenørskap), Petter Skotland (Ungt Entreprenørskap), Knut Hjellesett (RORG), Tom Tuskin (avd.leder Ski vgs), Birgitte Bjønness (NMBU), Karoline Hestnes (Passion for Ocean & Fashion Revolution), Cathrine Bolle (AFK), Solveig Schytz (Fylkestinget), Siv Paus Brovoll (Frogn vgs), Anne Berge (rektor Ski vgs), og Monica Østbye Hansen (avd.leder Ski vgs). 

Fra kl. 13 og utover samlet elever fra Vg1, jurymedlemmer og ansatte seg i Auditoriet, og Snorre Nordal (lektor i naturfag) loset oss gjennom resten av arrangementet. 
Først ut var Øyvind Solum, fylkesråd for planlegging og undervisning i Viken. Han forsikret oss om at Viken er offensive med hensyn til bærekraftsmålene. Deretter hadde Madeleine Solstad fra FN-sambandet hilsener til elevene, og ga et overblikk over hva FN gjør for å løse problemene i verden i dag, og fokuset på de tre punktene klima/miljø, sosiale forhold, og økonomiske forhold.

Til slutt var det tid for prisutdeling, noe mange var spente på. Siv Henriette Jacobsen delte ut Fagprisen (journalistprisen). Denne gikk til Sunsilk shampoo-gruppen.
Handlekraftprisen (aktivitetsprisen) gikk til Levis. Denne ble utdelt av Øyvind Solum. Og sist, men ikke minst, Entreprenørskapsprisen ("grønne gründere-prisen"), utdelt av Hilde Karin Kløvfjell, gikk til gruppen "Green Eat".