Skolen vant pris

Ski videregående skole er en av to vinnere av Utdanningsforbundets klimapris 2019

I dag er det endelig formelt, og vi får lov til å informere om at Ski videregående skole er en av to vinnere av Utdanningsforbundets klimapris 2019. 

Ski videregående skole og Rusvik Naturbarnehage er tildelt Utdanningsforbundets klimapris 2019. I prisen fremheves det spesielt at skolen "...de siste årene jobbet aktivt med målet om å utdanne fremtidige borgere med forutsetninger for å bli handlekraftige aktører for en bærekraftig utvikling." 

Blant det som fremheves er hvordan bærekraft er grunnleggende tema i skolens egne tverrfaglige prosjekter, men også i samarbeid med aktører i næringslivet og universitets- og høyskolesektoren, samt hvordan skolen jobber mot å være en bærekraftig aktør. 

 

Juryens begrunnelse oppsummeres slik:

"Ski videregående skole har gått foran og vist i praksis hvordan arbeid med bærekraftig utvikling kan innføres på en helhetlig måte for hele skolen. Det er spesielt viktig å ha noen foregangsskoler å vise til på dette området, når Skole-Norge nå får nye læreplaner, og arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling skal trappes opp. Ski videregående skoles innsats har stor verdi." 

og  "Skolen er en inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2019."

Vi gleder oss over å ha mottatt prisen!
I tillegg til heder og ære får skolen tildelt 50 000 kroner. 

Hvis du vil lese juryens begrunnelse i sin helhet, finner du det i vedlegget her på siden.

Utdanningsnytt [tidsskriftet som utgis av Utdanninsforbundet, red.anm.] har skrevet en artikkel om saken, den kan du lese her.