Kampen om den siste oljen

Den Kulturelle Skolesekken hadde denne gangen med seg et audiovisuelt foredrag om oljeproduksjon og klimaendringer

De fleste førsteklassene fikk med seg foredraget, med det høyst aktuelle innholdet. De to unge foredragsholderne Kyrre Lien og Ingerid Salvesen er journalister, og hadde gjort grundig research, med blant annet reiser til USA og Afrika. Spørsmålet som i begynnelsen ble stilt til de fremmøtte i Auditoriet, var "Bør vi kutte oljeproduksjonen?". Flere elever rakk opp hånden. Om svaret er ja eller nei til dette, vil det uansett føre med seg store konsekvenser.

Lien og Salvesen hadde møtt og intervjuet Angelita i Nord-Norge, Adam i Texas, og Eritke i Nigeria, og vi ble kjent med deres syn på miljømessige og økomiske konsekvenser ved produksjonen, og en eventuell stans i utvinning. Vi fikk også se oppsiktsvekkende bilder fra en tur som journalistene hadde foretatt ute i jungelen nattestid i Niger-deltaet, sammen med guider. Flere av lokalbefolkningen angrep rørledninger og tappet olje, og deler av installasjonene sto i flammer. En farlig praksis, men fattigdommen førte til at de gjorde dette for blant annet å muliggjøre matlaging. Mange solgte også oljen fra plastkanner for å tjene en slant til livets opphold.

Timen ble avrundet med å sette fokus på hva den enkelte kan gjøre i eget liv for å redusere forurensning.