Spørsmål angående skolestarten

Mange av dere som skal begynne på Vg1 har spørsmål angående skolestarten. Derfor har vi samlet de mest relevante spørsmålene og svarene lett tilgjengelig her

Ofte stilte spørsmål og svar...

 • Når er første skoledag?
  Velkommen til skolestart tirsdag 20. august kl. 08.30. Vg1 møter i skolens auditorium. Vg2 og Vg3 møter i klasserom.

 • Hva skjer med meg som står på venteliste?
  Skolen får ventelister fra Inntakskontoret i Akershus fylkeskommune. Etter første skoledag – tirsdag 20. august - ringer vi elever på ventelisten dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på og ring oss opp igjen så raskt du kan, dersom du er forhindret fra å svare når vi ringer deg. Vi følger ventelistene frem til kapasiteten er nådd.

 • Hvilken matte skal jeg velge?
  Alle elevene skal velge mellom teoretisk (T) eller praktisk (P) matte. P-matte er mye repetisjon fra ungdomsskolen. Det som er nytt fra 10. klasse er mer om økonomi og funksjoner (praktisk bruk). Faget har fokus på matematikken som brukes i samfunnet rundt oss, og det gir generell studiekompetanse. T-matte har mye nytt fagstoff med mer avansert algebra, eksponential- og logaritmefunksjoner, teoretisering og modellering, trigonometri, avansert sannsynlighetsregning, funksjoner (derivasjon mm.). Vår erfaring er at elever som velger T-matte bør like teoretisk matematikk! Du må ha gode forkunnskaper - minst sterk 4'er fra ungdomsskolen. T-matte må du velge hvis du tror du kommer til å velge realfaglig matematikk (R1) videre. Det er en dårlig ide å velge bare ut fra realfagspoeng eller status!

 • Hvilket språk kan jeg velge?
  Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette nivået i språkene spansk, fransk og tysk. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du velge tysk I+II.Dersom du har et annet morsmål enn norsk vil du kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss. Mer informasjon om dette vil vi gi på foreldremøtet og ved skolestart til de som er aktuelle for å velge dette.

 • Jeg har kommet inn på idrettsfag, og lurer nå på om jeg skal velge bredde- eller toppidrett?
  Når du starter på Vg1 idrettsfag på vil vi veilede deg grundig og hjelpe deg med å velge mellom bredde- og toppidrett. Innenfor toppidrett tilbyr vi håndball og fotball i tillegg til individuelle idretter.

 • Hvilken klasse kommer jeg i?
  Når vi skal sette sammen 1. klassene forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk avgjøre hvilken klasse du kommer i. Elevene på idrett og musikk går i egne klasser, og elevene på dans og drama går i en felles klasse. Elevene på treårig løp på studiespesialisering fordeles på tre klasser. Alle klassene har felles friminutt og elevene går i grupper med matematikk/fremmedspråk på tvers av klassene. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, må vi ha informasjon om dette før 12. august.

  Klasselistene for Vg1 henges opp ved skolens hovedinngang torsdag 15. august, kl. 12.00.

 • Hvordan er timeplanen min?
  Du må regne med at skoledagen din er fra kl.08.00 – 15.25 , mandag - torsdag. På fredager har vi fagdager som starter kl. 08.00 og elevene vil som oftest være ferdige med undervisning kl. 14.30. Du må være forberedt på at det kan oppstå endringer i timeplanen, både midlertidige og permanente, i løpet av skoleåret.

 • Hva slags PC bør jeg kjøpe?
  Se https://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/ikt-og-elev-pc/

 

Velkommen til et nytt skoleår!

 

Se også info på www.vilbli.no og skolens hjemmeside www.ski.vgs.no