"Grønne dager"

- en ny måte å avslutte skoleåret på ved Ski vgs

17.-19. juni kjører Ski vgs for første gang noe vi kaller «Grønne dager» - hva er du grønn på? Det går ut på å at vi løser opp timeplanen og lar elevene få mulighet til å få kurs i litt andre ting enn det de vanligvis lærer på skolen.

Bakgrunnen for dette er blant annet at skolen ønsker å være i forkant i forhold til nye læreplaner der de tre hovedtemaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling står sentralt, samt være en tydeligere bidragsyter når det gjelder Norges forpliktelser til Parisavtalen og FN`s bærekraftsmål.

Og sist, men ikke minst, gi elevene og lærere en mulighet til å avslutte skoleåret på en konstruktiv og meningsfull måte

Navnet på dagene er valgt ut fra at det skal være et overordnet fokus på bærekraftig utvikling i gjennomføring av dagene. Til sammen skal det avholdes 72 kurs i løpet av tre dager. Primus motor for prosjektet er realfagslærer Line Anfinsen i rollen som prosjektkoordinator ved skolen.