Nyheter

Påskeegg

Hjelpetjenester i påsken

Noen kan oppleve påsken som en vanskelig tid. Her finner du nyttige telefonnummer og andre måter du kan komme i kontakt med ulike hjelpetjenester på

Future Fabrics UB

Premiedryss til Future Fabrics UB

Årets fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i Akershus 2020 gikk av stabelen onsdag 1. april

Gitarist

Vedrørende opptaksprøver til MDD

Pga situasjonen med koronavirus, vil mer informasjon om opptaksprøvene komme etter 15. april

Eksamen

Skriftlig eksamen avlyses

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020

Unge folk gåtur

Barn, unge og corona - og holdningsskapende arbeid i hjemmet

Nordre Follo-kommune har bedt om at det blir sendt ut en melding til alle elever, foreldre og foresatte med et tydelig budskap om at alle må følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for aktivitet og Korona.

Medisinsk kors

Skolehelsetjenestens tilbud

I denne tiden med stengt skole kan du likevel komme i kontakt med skolehelsetjenesten. Mer informasjon finner du her

corona_istock1202143541.jpg

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Koronavirus

Koronavirus oppdatering 10. mars

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Deskandchair

Fraværsgrensen endres midlertidig som følge av koronaviruset

Her finner du mer informasjon

Koronavirus

Slik følger vi opp situasjonen med korona

Ski vgs følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig