Vitnemål og kompetansebevis

Skolens elever på Vg3 og Voksenopplæringen kan hente vitnemålet/kompetansebevisene sine tirsdag 25.06.2019 kl. 12.00 i skolens resepsjon.

Vitnemål/kompetansebevis som ikke blir hentet postlegges samme dag.

Elever som mottar vitnemål får en elektronisk kopi av vitnemålet på Samordna opptak sine søkesider innen 1. juli. (Dette gjelder ikke kompetansebevis.)

Har du kompetansebevis eller vitnemål av eldre dato må du laste opp et bilde eller PDF-fil av vitnemålet ditt på Samordna opptak.

Alle privatister og tidligere elever som ønsker vitnemål og/eller kompetansebevis må bestille dokumentasjon på post@ski.vgs.no

FRIST for å bestille dokumentasjon er tirsdag 25. juni 2019, for å motta denne innen 1. juli 2019.

Henvendelser etter dette tidspunktet vil vi saksbehandle fortløpende.

Dokumentasjon som bestilles etter 1. juli kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før i august måned.