Leseforedrag for 1STA, 1STD, 2MDB, 3STF

Skolen får besøk av litteraturviter Håkon Jarle Sveen.

4. time: 1STA og 1STD
6. time: 2MDB og 3STF

(nb! Arrangementet er flyttet fra 23.10. til 09.10.)