Frist for å søke høyere utdanning

Søknadsfristen for utdanning på universiteter og høgskoler er 15. april. Du søker via
Samordna opptak .

Noen utdanninger har lokalt opptak. Da søker du direkte til lærestedet.