Siste skoledag

1MUA og 2MUA starter 08.15

Resten av Vg1 og Vg2 elevene starter 09.00

 

08.15          1MUA og 2MUA: Oppvarming konsertsalen

09.00          Felles avslutning (ute hvis det er fint vær, inne hvis det er dårlig vær)

09.45          Utdeling av karakterark med kontaktlærer i klasserom