Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Treårig løp med studiespesialisering for minoritetsspråklige

Studiespesialisering er et tilbud til deg som ønsker å søke høyere studier. Tilbudet gir deg generell studiekompetanse, og kan i tillegg dekke spesielle opptakskrav til høyere utdanning.

Utdanningsprogrammet studiespesialisering har 15 elevplasser per trinn på løpet for minoritetsspråklige her på Ski vgs.

Tilbudet spesielt

Tilbudet tilsvarer ordinær studiespesialisering, men har noen tilpasninger for deg med kort botid i Norge:

 • Færre elever i klassene
 • Tilpasset norskopplæring (egen læreplan) og økt timetall i norsk
 • Differensiert opplæring i engelsk, med mulighet for å ta faget over flere år
 • Morsmål som fremmedspråk (selvstudium)
 • Mulighet til å ha færre timer i programfag på Vg2 og Vg3

Du kan starte rett på dette tilbudet eller du kan ta Forberedende Vg1 (lenke) først.

På Ski har vi

 • Godt læringsmiljø
 • Motiverte elever
 • Faglig flinke og engasjerte lærere
 • Flotte idrettsanlegg
 • Høy trivsel
 • Et godt miljø der elever trives
 • Gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter

Ved Ski vgs har utdanningsprogrammet studiespesialisering 5 klasser i tillegg til dette tilbudet for minoritetsspråklige. Med en slik bredde kan vi gi et variert tilbud til elevene på Vg2 og Vg3. Her kan du forberede deg til videre studier i et godt sosialt miljø sammen med faglig motiverte medelever.

Strukturen

Studiespesialisering går over 3 år med Vg1, Vg2 og Vg3. Fagene på Studiespesialisering er delt i fellesfag (obligatoriske) og programfag (valgte). Oppbyggingen av de enkelte årstrinn er som følger:

 

Fag

Vg1    

Vg2    

Vg3    

Totalt

Fellesfag
  (Obligatoriske fag på hvert årstrinn)

30

15

15

60

Felles programfag
  (Programfag fra eget programområde)

10

10

20

Valgfrie programfag
  (Brukes til styrking i norsk og engelsk)

2

7

1

10

Totalt

32

37

31

90

 

Etter tre års fullført skolegang

Når du har fullført tre års skolegang og bestått eksamen, har du fått generell studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskole og universitet. Enkelte studier krever at du velger spesielle fag. Ved mange studier er det stor konkurranse om å komme inn. Det er karakterene dine og programfagene du har valgt, som avgjør om du kommer inn på studiet du ønsker.

For mer informasjon om utdanningsprogrammet studiespesialisering kan du se på skolens ordinære tilbud .

Les mer om videregående opplæring og minoritetsspråklige søkere på vilbli.no