Forberedende Vg1 - innføringsklasse

Undervisningen er spesielt tilrettelagt og tar sikte på å forberede elevene til ordinære kurs innenfor både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Ved Ski vgs har vi 3 klasser på forberedende Vg1 med til sammen 36 elevplasser.

Tilbudet har:

 • små grupper
 • spesiell fokus på grunnleggende opplæring i norsk
 • differensiert engelskopplæring
 • grunnleggende opplæring i samfunnsfag, matematikk og naturfag

Du får:

 • et faglig grunnlag for å kunne søke ordinære kurs på Vg1
 • grunnleggende ferdigheter
 • gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter

 

På Ski har vi:

 • Godt læringsmiljø
 • Motiverte elever
 • Faglig flinke og engasjerte lærere
 • Flotte idrettsanlegg
 • Høy trivsel
 • Et godt miljø der elever trives
 • Gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter

Fag- og timefordelingen – 30 uketimer:

Norsk – 10 timer
Engelsk – 5 timer
Samfunnsfag – 5 timer
Matematikk – 4 timer
Naturfag – 4 timer
Kroppsøving – 2 timer

I tillegg har elevene utdanningsvalg fra skolestart til søknadsfristen for videregående opplæring (1. februar). Hensikten med utdanningsvalg er at du skal få informasjon om mulighetene i videregående opplæring og gjøre et riktig valg av Vg1 kurs.