Mobbing og trakassering

Den som får kjennskap til mobbing/elevkonflikter informerer kontaktlærer, som tar ansvar for saken.

Kontaktlærer skal

  • Samtale med alle parter i saken/konflikten
  • Megle/bidra til løsning av konflikten
  • Kontakte hjemmet når eleven er under 18 år og eventuelt møte med foresatte
  • Ta opp saken i klasselærerråd slik at klassens lærere er orientert om situasjonen og kan bidra til en konstruktiv løsning
  • Ta opp saken i klasseteamet på generelt grunnlag med fokus på klassemiljøet og forebygging av mobbing/konflikter
  • Orientere klassens rådgiver som innkaller partene til samtale og vurderer behovet for videre oppfølging
  • Orientere rektor som vurderer eventuelle disiplinærtiltak

Kontaktlærer må dokumentere alt arbeid med saken og levere dokumentasjonen på kontoret for arkivering.

Merk!
Ved alvorlige situasjoner med mobbing/vold/alvorlige trusler vises det til skolens reglement §§ 4, 8 og 9, og rektor involveres.

Nye retningslinjer fra 1. august 2017

Se vedlegg på denne siden