Helsetjenester

Helsesøster og fysioterapeut

Skolehelsetjenesten holder til i underetasjen ved skapene og her jobber Hege Kråkenes, helsesøster og Anna Maria Ekløf-Flugstad, fysioterapeut.

Vi er til stede:

Mandag: kl.09.00-11.00/13.00 helsesøster Hege
Tirsdag: kl. 09.00 - 15.00 helsesøster Hege
Onsdag: kl.09.00-13.00 fysioterapeut Anna
kl. 11.00-13.00/15.00 helsesøster Hege
Torsdag kl.09.00-15.00 helsesøster Hege
Fredag kl 09.00-15.00 helsesøster Hege

Avspenningsgruppe med fysioterapeut Anna hver onsdag kl 12.05-12.45

Skolehelsetjenesten er gratis og vi har "drop-in", det vil si at du ikke trenger å bestille time hos oss. Du får ikke fravær fra undervisningen og de ansatte ved skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Send oss gjerne en sms eller e-post - eller kom innom!

Helsesøster:
Hege Kristin Kråkenes    Tlf. 46 89 74 63 HegeKristin.Krakenes@ski.kommune.no

Fysioterapeut:
Anna Eklöf-Flugstad    Tlf. 95 81 42 31

Skolehelsetjenestens oppgaver

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende.

Vi tilbyr individuelle samtaler, grupper og klassebesøk.

Ulike tema: psykisk og fysisk helse, ernæring, stress, angst, egenomsorg, identitet, seksualitet, ensomhet, sorg, vold, rus, overgrep, prevensjon, kjønnssykdommer, graviditetstest, abort, søvn, aktivitet, avspenning, grenser og russ

Vi deltar i tverrfaglig møter og samarbeider med skolen, foresatte, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevernet, BUP (barne- og ungdomspsykiatri), fastlege og andre ved behov.

Fastlegen benyttes ved sykdom.

Ved akutt sykdom/skade kontakt legevakt på telefon 116117 eller ambulanse 113

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til ungdom mellom 13 – 20 år

Her jobber helsesøstre, psykisk helsearbeider og lege.

Åpent hver onsdag fra kl 14.00 – 17.00.
Adresse: Kirkeveien 3 (helsestasjonen i Ski, ved rådhuset).
Tlf 901 24 167 epost: hfu@ski.kommune.no

Ingen timebestilling.