Klageskjema for klager på skriftlig eksamen

Skolen har eget skjema som ønskes brukt i denne forbindelse

Se filvedlegg for å finne skjemaet som elever og privatister skal bruke når de klager på skriftlige eksamenskarakterer.